ഇന്ത്യ-ഓസിസ് നാലാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനുള്ള 13 അംഗ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
January 2, 2019 1:26 pm

മെല്‍ബണ്‍:സിഡ്‌നിയില്‍ നടക്കാന്‍ പോകുന്ന ഇന്ത്യ-ഓസിസ് നാലാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനുള്ള 13 അംഗ ടീമിനെ ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മെല്‍ബണ്‍ ടെസ്റ്റില്‍ അന്തിമ