ഏഷ്യന്‍ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ്, രണ്ടാം ദിനവും ഇന്ത്യ കുതിക്കുന്നു, അസിനും ചിത്രക്കും സ്വര്‍ണം
July 7, 2017 9:10 pm

ഭുവനേശ്വര്‍: ഏഷ്യന്‍ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് രണ്ടാം ദിനം ഇന്ത്യക്ക് നാലു സ്വര്‍ണവും ഒരു വൈള്ളിയും ഒരു വെങ്കലവും കൂടി. 400