അണ്ടര്‍ 15 സാഫ് കപ്പ് ; ഭൂട്ടാനെ തോല്‍പ്പിച്ച് ഇന്ത്യ സെമിയിലേയ്ക്ക് കടന്നു
October 29, 2018 1:10 pm

അണ്ടര്‍ 15 സാഫ് കപ്പില്‍ ഇന്ത്യ സെമിയില്‍ പ്രവേശിച്ചു. ഇന്ന് നടന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന മത്സരത്തില്‍ ഭൂട്ടാനെ തോല്‍പ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യ