വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റുമതി രാജ്യമായി ഇന്ത്യ . . .
June 17, 2017 6:39 am

യുണൈറ്റഡ് നേഷന്‍സ്: ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍, കംപ്യൂട്ടര്‍, ടെലികമ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് സേവനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റുമതി രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. വേള്‍ഡ് ഇന്റലക്ച്വല്‍ പ്രോപ്പര്‍ട്ടി