പുതിയ സെയിൽ ഓഫറുകളുമായി ആമസോൺ
January 16, 2021 8:17 pm

ആമസോൺ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിൽ ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആപ്പിൾ, ഷഓമി, വൺപ്ലസ്, സാംസങ് തുടങ്ങി മുൻനിര ബ്രാൻഡുകളുടെ സ്മാർട് ഫോണുകൾ