ഗ്ലോബല്‍ കോമ്പറ്റേറ്റീവ്‌നെസ് ഇന്‍ഡക്സില്‍ 68-ാം സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ
October 10, 2019 1:15 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറം തയ്യാറാക്കിയ വാര്‍ഷിക ഗ്ലോബല്‍ കോമ്പറ്റേറ്റീവ്‌നെസ് ഇന്‍ഡക്സില്‍ പിന്തള്ളപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ. കഴിഞ്ഞതവണ 58-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ഇന്ത്യ