കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസ്: പുരുഷ ഹോക്കിയില്‍ ഇന്ത്യ സെമിയില്‍
August 4, 2022 11:20 pm

ബര്‍മിങ്ഹാം: കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസ് പുരുഷ ഹോക്കിയില്‍ സെമി ഉറപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ. പൂള്‍ ബിയിലെ അവസാന മത്സരത്തില്‍ വെയില്‍സിനെ ഒന്നിനെതിരെ നാലു