രാജ്യം വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ , ചൈനയെ മറികടക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ
December 12, 2017 4:02 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി : ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഇന്ത്യ വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരനും അഭിമാനം നൽകുന്ന വാർത്തയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ