ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ സങ്കേതങ്ങളും ഇന്ത്യ പ്രത്യാക്രമണത്തില്‍ ലക്ഷ്യമിടും . . .
February 17, 2019 5:34 pm

കൊടും ഭീകരന്‍ മസൂദ് അസഹറിന് പിന്നാലെ പാക്കിസ്ഥാനില്‍ അഭയം തേടിയ അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റവാളി ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ താവളവും ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.