സേനാ പിന്മാറ്റത്തിന് മുമ്പ് പടിഞ്ഞാറന്‍ സെക്ടറിന്റെ ഭൂപടങ്ങള്‍ കൈമാറാന്‍ സമ്മര്‍ദവുമായി ഇന്ത്യ
July 13, 2020 11:17 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: പടിഞ്ഞാറന്‍ സെക്ടറിന്റെ ഭൂപടങ്ങള്‍ പരസ്പരം കൈമാറാന്‍ ചൈനയ്ക്കുമേല്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്താനുറച്ച് ഇന്ത്യ. സേനാ പിന്മാറ്റം പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഭൂപടം