മഴ പിന്‍വാങ്ങിയതോടെ ചാംപ്യന്‍സ് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിലെ ഇന്ത്യ–പാക്ക് പോരാട്ടം പുനരാരംഭിച്ചു
June 4, 2017 4:07 pm

ബെര്‍മിങ്ഹാം: മഴ പിന്‍വാങ്ങിയതോടെ ചാംപ്യന്‍സ് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിലെ ഇന്ത്യ–പാക്ക് പോരാട്ടം പുനരാരംഭിച്ചു ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ് തുടരുന്നതിനിടെ കളി നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുമ്പോള്‍ വിക്കറ്റ്