ഇറ്റലിയെ പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
November 6, 2020 10:54 pm

ഡൽഹി ; ഇറ്റലിയുടെ കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തെ പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. നിങ്ങളുടെ വിജയകരമായ പോരാട്ടം ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങൾ