കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൊവിഡ്19 തീവ്രമേഖലയുടെ പട്ടികയില്‍ കേരളത്തിലെ ഏഴ് ജില്ലകളും
April 15, 2020 8:27 pm

തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്തെ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊവിഡ് വ്യാപന സാധ്യതയുള്ള കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീവ്രമേഖലയുടെ പട്ടികയില്‍ (ഹോട്ട് സ്‌പോട്ട്)