മോദി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ആയുധ ഇറക്കുമതിയിൽ വൻ ഇടിവ്
March 11, 2019 1:11 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: റഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള ആയുധ ഇറക്കുമതി മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 2009 മുതല്‍ 2013 വരെയുള്ള