എക്സൈഡിന്റെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് റിക്ഷ എക്സൈഡ് നിയോ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു
October 19, 2019 10:23 am

പ്രമുഖ ബാറ്ററി നിര്‍മാതാക്കളായ എക്സൈഡ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് എക്സൈഡ് നിയോ എന്ന പേരില്‍ കമ്പനിയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് റിക്ഷ ഇന്ത്യയില്‍