ഇംഗ്ലണ്ടിന് തിരിച്ചടിയായി ഓപ്പണിങ് ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ സാക്ക് ക്രൗളിയുടെ പരിക്ക്
February 4, 2021 5:20 pm

ചെന്നൈ: ഇന്ത്യ- ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് നാളെ തുടക്കമിടാനിരിക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് തിരിച്ചടിയായി ഓപ്പണിങ് ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ സാക്ക് ക്രൗളിയുടെ പരിക്ക്. പരിശീലനത്തിനായി