ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്‍ഡ്‌സില്‍ ഇടം പിടിച്ച് ടാറ്റ ആള്‍ട്രോസ്
February 18, 2021 9:53 am

ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്‍ഡ്‌സില്‍ ഇടം പിടിച്ച് ടാറ്റ ആള്‍ട്രോസ്. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 1,603 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം പിന്നിട്ടാണ് പ്രീമിയം