വിശ്വനാഥന്‍ ആനന്ദിന് ടാറ്റ സ്റ്റീല്‍ ബ്ലിറ്റ്‌സ് ചെസ് കിരീടം
November 15, 2018 7:15 pm

കൊല്‍ക്കത്ത: ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വനാഥന്‍ ആനന്ദിന് ടാറ്റ സ്റ്റീല്‍ ബ്ലിറ്റ്‌സ് ചെസ് കിരീടം. പ്ലേ ഓഫില്‍ ജപ്പാന്റെ ഹികാരു നകാമുറയെയാണ് വിശ്വനാഥന്‍