അമേരിക്കയെ പിന്നിലാക്കി ഇന്ത്യന്‍ ഫോണ്‍ വിപണി; വിവോ സാംസങിനെ മറികടന്നു
January 27, 2020 10:00 am

പുതിയ മാര്‍ക്കറ്റ് റിസര്‍ച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം വിവോ കുതിക്കുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ഫോണ്‍ വിപണിയില്‍ വിവോ സാംസങിനെ മറികടന്ന് 21 ശതമാനം