ലോക ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യന്‍ ഷിപ്പ്: മേരി കോമിന്റെ തോല്‍വിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇന്ത്യ അപ്പീല്‍ നല്‍കി
October 12, 2019 12:23 pm

ഉലാന്‍ഉദെ: ലോക ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യന്‍ ഷിപ്പില്‍ മേരി കോമിന്റെ തോല്‍വിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇന്ത്യ അപ്പീല്‍ നല്‍കി.രണ്ടാം സീഡ് താരവും