റഷ്യയുമായുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണം പൂർവ്വാധികം ശക്തമായി തുടരാൻ ഇന്ത്യ
June 26, 2019 4:28 pm

ഇറാനുമായുള്ള എണ്ണ ഇടപാടിന്റെ കാര്യത്തില്‍ അമേരിക്കന്‍ നിലപാടിന് വഴങ്ങേണ്ടി വന്ന ഇന്ത്യ റഷ്യയുടെ കാര്യത്തില്‍ നിലപാട് കടുപ്പിക്കുന്നു. റഷ്യയുമായുള്ള പ്രതിരോധ