പാക്കിസ്ഥാനെ ഒഴിവാക്കി അഫ്ഗാന്‍-ഇന്ത്യ വ്യോമപാത, യാത്ര ആരംഭിച്ചു
June 19, 2017 8:45 pm

കാബുള്‍: പാക്കിസ്ഥാനെ ഒഴിവാക്കി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയ്ക്കുമിടയില്‍ ആദ്യ ചരക്ക് വ്യോമപാത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഖാനി. കാബുള്‍