അഫ്‌ഗാനിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആശങ്ക പങ്കു വെച്ച് റഷ്യയും
December 7, 2021 11:24 am

ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിൽ പ്രതിരോധ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി തലത്തിലുള്ള ‘2+2’ യോഗങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ഊഷ്മള ബന്ധത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണെന്ന് ഹൈദരാബാദ് ഹൗസിലെ

entry into nsg china
November 2, 2016 8:09 am

ബെയ്ജിങ: ആണവ നിര്‍വ്യാപന കരാറില്‍ (എന്‍പിടി) അംഗത്വം ലഭിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ബാധകമായ പൊതുപരിഹാരം കണ്ടെത്തിയ ശേഷമേ, ആണവദാതാക്കളുടെ സംഘത്തില്‍ (എന്‍എസ്ജി)