ആകര്‍ഷണീയമായ വിലയില്‍ ഇന്റക്‌സ് അക്വാ നോട്ട് 5.5 സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു
August 31, 2017 4:52 pm

ആകര്‍ഷണീയമായ വിലക്കുറവോടെ ഇന്റക്‌സ് അക്വാ നോട്ട് 5.5 സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 7.0 ന്യൂഗട്ടില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഈ ഡ്യുവല്‍