അഫ്ഗാന്‌റെ സ്വതന്ത്ര പരമാധികാരം എന്നും സംരക്ഷിക്കും: അഷ്‌റഫ് ഗനി
March 25, 2021 6:10 pm

കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്താനെ ആരും കുറച്ചുകാണേണ്ടതില്ലെന്നും ഏതു കാറ്റിലും വിറകൊള്ളുന്ന മരമല്ല അഫ്ഗാനെന്നും മുഹമ്മദ് അഷ്‌റഫ് ഗനി. അഫ്ഗാനിലെ തെക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ