ബീഹാറില്‍ രണ്ട് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ലീഡ്
November 10, 2020 10:55 am

പാറ്റ്‌ന: ബീഹാറില്‍ രണ്ട് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. സ്വതന്ത്രര്‍ വിജയിച്ചാല്‍ ഒരു പക്ഷേ ബിഹാര്‍ ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നതില്‍