ഇനി സ്വതന്ത്ര ബ്രാന്റ്; ഫോണുകള്‍ വീണ്ടും വിപണിയിലെത്തിക്കാനൊരുങ്ങി പോകോ
January 18, 2020 10:14 am

ഷാവോമിയുടെ ഉപ ബ്രാന്റായ പോകോ കമ്പനി ഇനി മുതല്‍ ഷാവോമിയുടെ കീഴില്‍ നിന്നും മാറി സ്വതന്ത്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ഷാവോമിയുടെ നിയന്ത്രണത്തില്‍