സ്വാതന്ത്ര്യദിന ഓഫറുമായി കൊച്ചി മെട്രോ;ഏത് സ്റ്റേഷനിലേക്കും 10 രൂപ
August 15, 2022 11:53 am

കൊച്ചി: സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ മികച്ച യാത്ര ഓഫറുമായി കൊച്ചി മെട്രോ. ‘ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സ’വിന്റെ ഭാഗമായി യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ആഗസ്റ്റ് 15-ന്