ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ ഹിറ്റായി എസ്പ്രസോ
May 25, 2021 9:45 am

മാരുതി സുസുക്കി എസ് യു വി സെഗ്മെന്റിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ച വാഹനമാണ് എസ്‌പ്രെസോ. രാജ്യത്ത് വലിയ ജനപ്രീതിയാണ് വാഹനത്തിന് ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രതിമാസ