കണ്ണഞ്ചും വേഗത്തില്‍ മക്‌ലാരന്‍ ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ എത്തി
September 1, 2017 10:55 am

മക്‌ലാരന്‍ കാര്‍പ്രേമികളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മക്‌ലാരന്‍ എത്തി. ഫെരാരിയും ലംബോര്‍ഗിനിയും മാസരാട്ടിയും കയ്യടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ നിരത്തിലേക്കാണ് മക്‌ലാരന്റെ