ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാര്‍ക്ക് യുഎഇ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ യാത്രാവിലക്ക് നീക്കി
June 19, 2021 11:35 pm

അബുദാബി: പ്രവാസികള്‍ക്ക് അശ്വാസമായി ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ യാത്രാവിലക്ക് നീക്കി യുഎഇ. ഈ മാസം 23 മുതല്‍ യുഎഇ