ചൈന ഇന്ത്യയുമായി യുദ്ധത്തിലാണെന്ന്​ യു. എസ് സെനറ്റർ
November 17, 2021 3:51 pm

വാഷിങ്​ടൺ​: ചൈന അയൽ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്​ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ പാർലമെന്‍റ്​ അംഗമായ ജോൺ കോർണിൻ യു.