പി.ടി ഉഷയ്ക്ക് രാജ്യാന്തര അത്‌ലറ്റിക് ഫെഡറേഷന്റെ ബഹുമതി
July 19, 2019 1:03 pm

ഒളിംപ്യന്‍ പി.ടി ഉഷയ്ക്ക് രാജ്യാന്തര അത്‌ലറ്റിക് ഫെഡറേഷന്റെ (ഐഎഎഎഫ്) ബഹുമതി. അത്‌ലറ്റിക് മേഖലയ്ക്കു സമഗ്ര സംഭാവനകള്‍ നല്‍കുന്നവര്‍ക്ക് ഐഎഎഎഫ് നല്‍കുന്ന