ഹ്യൂണ്ടായിയുടെ ഗ്രാന്റ് ഐ 10 നിയോസ് നാളെ അവതരിപ്പിക്കും
August 19, 2019 11:50 am

വാഹനപ്രേമികളുടെ ഇഷ്ട വാഹനമായ ഹ്യൂണ്ടായ് ഗ്രാന്റ് ഐ 10 നിയോസ് ഇന്ത്യയില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. നാളെ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വാഹനം