ലംബോര്‍ഗിനി ഹുറാകാന്‍ ഇവോ സ്പൈഡര്‍ ഒക്ടോബര്‍ 10ന് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലേയ്ക്ക്
October 6, 2019 9:48 am

ലംബോര്‍ഗിനി ഹുറാകാന്‍ ഇവോ സ്പൈഡര്‍ ഒക്ടോബര്‍ 10ന് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ എത്തും. ഹുറാകാന്‍ ഇവോ കൂപ്പെയുടെ കണ്‍വേര്‍ട്ടബിള്‍ മോഡലാണ് ഇവോ