വിലയില്‍ സ്പ്ലെൻഡറിനെ ഞെട്ടിച്ച് പുത്തൻ ഷൈൻ
March 21, 2023 11:51 am

ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിൾ ആൻഡ് സ്കൂട്ടർ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. ലിമിറ്റഡ് (HMSI) ഇന്ത്യയിലെ സ്‌കൂട്ടറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ബ്രാൻഡ്