ഹീറോ എക്‌സ്പള്‍സ് 200 ടി അടുത്ത വര്‍ഷത്തോടെ നിരത്തിലേക്ക്
November 8, 2018 9:02 am

ടൂറര്‍ ബൈക്ക് ശ്രേണിയിലേക്ക് ഹീറോ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുത്തന്‍ മോഡല്‍ എക്‌സ്പള്‍സ് 200 ടി അടുത്ത വര്‍ഷം നിരത്തിലേക്ക്. റെട്രോ ഡിസൈനിലാണ്