ബീഹാറില്‍ മസ്തിഷ്‌കജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 84 ആയി
June 16, 2019 2:41 pm

പാട്‌ന:ബീഹാറില്‍ മസ്തിഷ്‌കജ്വരം ബാധിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 84 ആയി ഉയര്‍ന്നു.രണ്ടു ദിവസത്തിനിടയില്‍ മാത്രം 25 പേരാണു മരിച്ചത്.

ബിഹാറില്‍ മസ്തിഷ്‌കജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 83 ആയി
June 15, 2019 2:28 pm

പാട്‌ന: ബിഹാറില്‍ മസ്തിഷ്‌കജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 83 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ആറു കുട്ടികള്‍ കൂടി മരിച്ചതോടെയാണ് ഇന്ന്