ഹാര്‍ലിയുടെ അഡ്വഞ്ചര്‍ ബൈക്കായ പാന്‍ അമേരിക്ക 1250 ഇന്ത്യയിലേക്ക്
April 16, 2021 4:25 pm

ഐക്കണിക്ക് അമേരിക്കന്‍ ഇരുചക്ര വാഹന ബ്രാന്‍ഡായ ഹാര്‍ലിയുടെ അഡ്വഞ്ചര്‍ ബൈക്കായ പാന്‍ അമേരിക്ക 1250 ഇന്ത്യയിലെത്താന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. 2-3