ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമാണ് ‘ഗൂഗിളിന്റെയും താരം’; 2019 ഗൂഗിള്‍ സേര്‍ച്ചില്‍ അഭിനന്ദന്‍
December 11, 2019 6:22 pm

എന്തും, ഏതും തിരയാന്‍ ആളുകള്‍ ആദ്യം വെച്ചുപിടിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിലേക്കാണ്. 2019ല്‍ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തിരഞ്ഞ വിഷയങ്ങളുടെ പട്ടിക ഗൂഗിള്‍

സഞ്ജയ് ഗുപ്ത, ഗൂഗിള്‍ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ കണ്‍ട്രി മാനേജര്‍; അടുത്ത വര്‍ഷം പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കും
November 9, 2019 9:31 am

മുംബൈ: ഗൂഗിള്‍ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ കണ്‍ട്രി മാനേജരായി സഞ്ജയ് ഗുപ്തയെ നിയമിച്ചു. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ സെയില്‍സ് ആന്‍ഡ് ഓപ്പറേഷന്‍സ് വൈസ്