സ്വര്‍ണവില പവന് 320 രൂപ കൂടി
December 28, 2020 12:36 pm

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധനവ്. പവന് 320 രൂപ കൂടി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിനു 37,680 രൂപയായി. ഒരു

gold rate സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇടിവ്
November 18, 2020 12:02 pm

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വീണ്ടും കുറവ്. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 37840 രൂപയാണ് വില. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തില്‍ നിന്നും

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ നേരിയ ആശ്വാസം
November 17, 2020 11:25 am

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ നേരിയ ആശ്വാസം. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വിലയില്‍ നിന്നും സ്വര്‍ണത്തിന് പവന് 80 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 38,160

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ കുറവ് ; പവന് 39,200 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു
August 17, 2020 10:30 am

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ കുറവ്. പവന് 160 രൂപകുറഞ്ഞ് 39,200 രൂപയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ശനിയാഴ്ച 80 രൂപകുറഞ്ഞ് 39,480 രൂപയില്‍നിന്ന്

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ നേരിയ കുറവ് ; പവന് 41,600 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു
August 10, 2020 10:36 am

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇന്ന് നേരിയ കുറവ്. ഗ്രാമിന് 50 രൂപയും പവന് 600 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന്

കേരളത്തില്‍ സ്വര്‍ണവില റെക്കോര്‍ഡ് ഭേദിച്ച് മുന്നേറുന്നു ;പവന് 42,000 രൂപയായി
August 7, 2020 10:55 am

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇന്നും വന്‍ വര്‍ധനവ്. കേരളത്തില്‍ സ്വര്‍ണവില പവന് 480 രൂപകൂടി 42,000 രൂപയിലെത്തി. വ്യാഴാഴ്ച രണ്ടുതവണ വിലകൂടി

സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും റെക്കോഡ് കുറിച്ച് 41,000 രൂപയ്ക്കടുത്തെത്തി
August 5, 2020 10:39 am

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും റെക്കോഡ് ഭേദിച്ച് മുന്നേറുന്നു. ബുധനാഴ്ച 520 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ പവന് 40,800 രൂപയായി. ഗ്രാമിനാകട്ടെ

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല; പവന് 40,160 രൂപ
August 3, 2020 12:54 pm

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഗ്രാമിന് 5,020 രൂപയ്ക്കും പവന് 40,160 രൂപയ്ക്കുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ

Page 1 of 201 2 3 4 20