സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല; ഗ്രാമിന് 6075 രൂപ
March 12, 2024 10:50 am

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 6075 രൂപയാണ് സ്വര്‍ണത്തിന് വില. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് വില

കുതിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
March 8, 2024 12:42 pm

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ധനവ്. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 48,200 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 6025 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം

റെക്കോര്‍ഡിട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
March 5, 2024 11:17 am

തിരുവനന്തപുരം: റെക്കോര്‍ഡിട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവില. പവന് 47560 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 560രൂപയാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്. ഒരു ഗ്രാമിന് 5945

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
March 4, 2024 11:23 am

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. ഗ്രാമിന് 5875 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. പവന് 47,000 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. 18 കാരറ്റിന്റെ

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല; ഗ്രാമിന് 5760 രൂപ
February 28, 2024 11:42 am

തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. 46,080 രൂപയാണ് ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില. ഗ്രാമിന് 5760 രൂപയാണ്

ഇടിവ് തുടര്‍ന്ന് സസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
February 15, 2024 11:10 am

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഗണ്യമായ ഇടിവ്. സ്വര്‍ണവില ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തില്‍. പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 45,520

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ കുറവ് ; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
February 9, 2024 10:52 am

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ കുറവ്. 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 46,320 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് പത്തുരൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 5790

Page 1 of 481 2 3 4 48