നെപ്പോളിയന്റെ സ്വര്‍ണക്കിരീടത്തിലെ ഒരു ഇതള്‍ ലേലത്തില്‍ വിറ്റത് വന്‍ തുകയ്ക്ക്
November 21, 2017 11:09 am

പാരീസ് : ഫ്രഞ്ച് ചക്രവര്‍ത്തിയും സൈനിക മേധാവിയുമായിരുന്ന നെപ്പോളിയന്റെ സ്വര്‍ണക്കിരീടത്തിലെ ഒരു ഇതള്‍ ലേലത്തില്‍ വിറ്റത് വന്‍ തുകയ്ക്ക്. നെപ്പോളിയന്റെ