ടിവിഎസ് ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് മോഡല്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു
May 12, 2019 5:28 pm

ഇരുചക്ര വാഹന നിര്‍മാതാക്കളായ ടിവിഎസ് ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് മോഡല്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഡല്‍ഹി ഓട്ടോ എക്സ്പോയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച ക്രിയോണ്‍