വ്യാജ ലൈക്കുകളും കമന്റുകളും; സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്
June 23, 2020 1:02 pm

ഫെയ്സ്ബുക്കിലും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലും വ്യാജ ലൈക്കുകളും കമന്റുകളും സൃഷ്ടിച്ചതിന് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു. സംഭവത്തില്‍ അമേരിക്കയിലും യൂറോപിലും രണ്ട്