നിസാന്റെ ബജറ്റ് ബ്രാന്‍ഡായ ഡാറ്റ്‌സണ്‍ന്റെ ‘ഗോ ക്രോസ്’ എത്തുന്നു
December 17, 2017 6:55 pm

നിസാന്റെ ബജറ്റ് ബ്രാന്‍ഡായ ഡാറ്റ്‌സണ്‍ പുതിയ മോഡലുമായി എത്തുന്നു. ഗോ ക്രോസ് എന്ന് പേരിട്ട പുതിയ മോഡല്‍ അധികം വൈകാതെ