ഗോകാര്‍ട്ട് നിര്‍മ്മിച്ച് ബിടെക്ക് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍: പ്രദര്‍ശന ഓട്ടം കോളേജ് ക്യാമ്പസില്‍ നടത്തി
February 17, 2019 1:00 pm

ദേശിയതലത്തില്‍ നടക്കുന്ന റേസിങ്ങ് മത്സരങ്ങളില്‍ ആവേശത്തിരയുയര്‍ത്താന്‍ ഗോകാര്‍ട്ട് വികസിപ്പിച്ച് പാറ്റൂര്‍ ശ്രീബുദ്ധ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജിലെ അവസാന വര്‍ഷ മെക്കാനിക്കല്‍ വിദ്യര്‍ത്ഥികള്‍.

go-cart ഗോ കാര്‍ട്ടിന്റെ ചക്രങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ തലമുടി കുരുങ്ങി യുവതി മരിച്ചു
February 15, 2018 2:26 pm

ഭട്ടിന്‍ഡ : പഞ്ചാബിലെ യദവീന്ദ്ര ഗാര്‍ഡന്‍സിന്റെ സമീപത്തുള്ള പിഞ്ചോറോറില്‍ അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാര്‍ക്കിലെ ഗോ കാര്‍ട്ടിന്റെ ചക്രങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ തലമുടി കുരുങ്ങി ശിരോചര്‍മം