പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ച് ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സ് ഗോ ആപ്പ്
August 29, 2018 1:00 am

മാപ്‌സ് ഗോ ആപ്പില്‍ പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ച് ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സ്. റെഡ്ബസുമായി ചേര്‍ന്ന് ഇന്റര്‍ സിറ്റി ബസ് സമയങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനുള്ള