ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന രണ്ടു വലിയ ആക്രമണങ്ങളാണ് കോവിഡും തെറ്റായ വിവരങ്ങളും
June 27, 2020 11:20 am

ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡും, തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപനവും ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന രണ്ടു വലിയ ആക്രമണങ്ങളെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കര്‍. മഹാമാരി രാജ്യത്തിന്റെ