തടസ്സമില്ലാതെ എണ്ണ, വാതക വിതരണം ഉറപ്പാക്കും; മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സലേഹ് അല്‍ സദ
November 4, 2017 10:30 am

ദോഹ: ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ കൃത്യമായ എണ്ണ, വാതക വിതരണം ഉറപ്പാക്കാന്‍ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും രാജ്യം സ്വീകരിച്ചതായി ഊര്‍ജ വ്യവസായ