കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ തിരിച്ച് വരവില്‍ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണള്‍ഡ് ട്രംപ്
May 3, 2020 8:57 am

വാഷിംഗ്ടണ്‍: കിം ആരോഗ്യത്തോടെ തിരിച്ചുവന്നത് സന്തോഷം പകരുന്നതാണെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണള്‍ഡ് ട്രംപ്. കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ തിരിച്ചുവരവില്‍ സന്തോഷം